Praktijkfolder

Praktijkfolder J.A. de Roo, K. Vermeulen en S. Wierckx-Mentink


J.A. de Roo, K. Vermeulen en S. Wierckx-Mentink

Willem de Zwijgerlaan 3A
6713 NS Ede GLD
Telefoon: 0318-452830
Spoed: 0318-452931
Receptenlijn: 0318-452835

deroowierckx.praktijkinfo.nl

E-mail: deroo.wierckx@telfort.nl


Zorgaanbod

Onze praktijk levert de normale huisartsgeneeskundige zorg.

Daarnaast leveren we Programmatisch Zorg ("Ketenzorg") voor Diabetes Mellitus, CVRM (hypertensie) en astma/COPD.

De huisartsen hebben zich bekwaamd in kleine chirurgie en het plaatsen van spiraaltjes.

Onze assistentes doen wondzorg, hechten wonden, geven hulp bij stoppen met roken, doen onderzoek van bloed (CRP, glucose), urine-onderzoek, maken ECG's en uitstrijkjes en geven reizigersvaccinaties.

Een van onze assistentes heeft een cursus gevolgd om spreekuurondersteuning te doen, waardoor zij een aantal kleine kwalen zelfstandig kan behandelen.

Onze praktijkondersteuner GGZ voert gesprekken.

Spreekuur

* Het spreekuur verloopt geheel volgens afspraak. Telefoonnummer: 0318-452830. U kunt op werkdagen tussen 08.00-10.30 uur of tussen 13.30-17.00 uur bellen om een afspraak te maken of hiervoor persoonlijk aan de balie komen.

* Belt u a.u.b. voor 10.30 uur als u nog dezelfde dag een afspraak wilt hebben.

* Door de assistente wordt dan 10 minuten voor u gereserveerd. Dit is voldoende voor 1 a 2 vragen. Wilt U aangeven als U meer tijd nodig denkt te hebben of als U met meerdere personen komt ? Er wordt dan extra tijd voor u gereserveerd.

* Duurt een consult langer dan voorzien, dan kan de arts u vragen een nieuwe afspraak te maken.

* Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, verwachten wij van u dat u de gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, doch minimaal 1 uur van te voren, afzegt. Zo kan een andere patient van uw afspraak gebruik maken.  

Belt u later af, dan zijn we genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen. Dit kost u Euro 10,- voor een gewoon consult en Euro 20,- voor een dubbel consult. Voor de afspraken van 8 uur tot 9 uur 's ochtends geldt dat de afspraak de dag ervoor afgezegd moet worden.

* Wij kunnen geen verwijsbrieven schrijven zonder voorafgaand onderzoek op de praktijk. Daarom wordt u altijd gevraagd eerst een afspraak te maken bij de huisarts.

* U kunt ook online een afspraak maken .

Telefonische bereikbaarheid

* het telefoonnummer van de praktijk is: 0318-452830.

  - bij een spoedgeval dat niet kan wachten kiest u: 1

  - voor het inspreken van een receptaanvraag kiest u: 2

  - bent u een collega kiest u: 4.

* er is ook een SPOEDNUMMER voor zeer dringende gevallen of als de telefoon langdurig bezet is: 0318-452931.

* voor het maken van een afspraak, het opvragen van uitslagen en andere vragen is de assistente bereikbaar van 8.00-11.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Tussen 11.30 en 13.30 uur is zij bezig met medische handelingen.

*  wanneer u een van de huisartsen wilt spreken kunt u voor 10.30 uur de assistente telefonisch raadplegen. Zij zal uw telefoonnummer noteren waarop u die dag bereikbaar bent. De huisarts zal u dan terug bellen. Uitgebreide gesprekken zijn niet geschikt voor telefonisch overleg.

U moet altijd zelf contact opnemen om uitslagen van verricht onderzoek te vernemen.

* de Huisartsenpost is in de avonden,nachten en weekenden uitsluitend voor dringende hulp,die niet kan wachten tot de volgende werkdag,bereikbaar : 0318-200 800.

* in het kader van de privacy mogen er geen medische gegevens of informatie via de (onbeveiligde) e-mail verstuurd worden. U kunt wel gebruik maken van eConsult om vragen te stellen. 

* Wij kunnen geen verwijsbrieven schrijven zonder voorafgaand onderzoek op de praktijk. Daarom wordt u altijd gevraagd eerst een afspraak te maken bij de huisarts.

* het is voor de onderlinge communicatie handig als wij over uw 06-nummer en e-mailadres beschikken.

Huisbezoek

*Indien nodig komt uw huisarts bij u aan huis. Probeert u echter zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. In de meeste gevallen kan dit geen kwaad. In twijfelgevallen kunt u het beste hierover met de assistente of de dokter overleggen. De onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn op de praktijk beter en zijn al Uw medische gegevens daar beschikbaar.

*Wilt U huisbezoeken tijdig, in ieder geval voor 10.30 uur aanvragen in verband met onze planning.

*Voor SPOEDGEVALLEN kunt U uiteraard altijd bellen. Telefoonnummer: 0318-452931.

Assistentie

De assistente zorgt er voor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren, zal zij soms aanvullende vragen aan U moeten stellen. Ook voor haar geldt het beroepsgeheim.
Naast de organisatie en het maken van afspraken, verricht zij diverse medische handelingen onder verantwoordelijkheid van de huisarts. U kunt voor de volgende verrichtingen bij haar terecht:

Tussen 08.00-10.30 uur (zonder afspraak):
- urine-onderzoek i.v.m. een mogelijke blaasontsteking
- zwangerschapstesten (hiervoor moeten wij u kosten in rekening brengen)

De volgende behandelingen gaan altijd op afspraak:                                                                                        - diabetescontroles                                                                                                                                      - hechtingen verwijderen                                                                                                                                - hypertensiecontroles
- injecties
- oren uitspuiten                                                                                                                                           - reizigersadvisering                                                                                                                                      - uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
- wondbehandeling
- wrattenbehandeling (in principe de laatste woensdagmiddag van de maand, behalve de maand december)

POH-GGZ

Sinds 1 april 2015 is Sandra Bos-Ronk werkzaam als psychisch hulpverlener. Zij werkt zelfstandig,doch in nauwe samenwerking met de huisartsen op vrijdag in de praktijk. U kunt via onze assistente een afspraak maken.

HIDHA

In verband met drukte in de praktijk kan er (naast uw eigen huisartsen) gedurende een aantal dagen van de week en in de vakanties een extra huisarts bij ons werkzaam zijn.

Waarneming

de huisartsen in het verzorgingsgebied van de Gelderse Vallei verrichten de avond-/nacht- en weekenddiensten via een centrale post.

Deze Huisartspost is gelegen aan de achterzijde van het ziekenhuis Gelderse Vallei, Willy Brandtlaan 10 te Ede.

Om iedereen optimale zorg te verlenen, wordt er uitsluitend op afspraak gewerkt. Het telefoonnummer is: 0318 200 800.

Let op:dit nummer is alleen bedoeld voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot het reguliere spreekuur van uw eigen huisarts.

Apotheek

*De apotheken in Ede zijn op werkdagen geopend van 08.30-17.30 uur.

*In de avonden en weekenden is de Dienstapotheek geopend.

*Meer informatie te vinden op de site van de Edese apotheken:

Edese apotheken


Recepten

* HERHAALRECEPTEN kunt u het beste aanvragen via de RECEPTENLIJN: tel. 0318-452835.
U spreekt uw naam, geboortedatum en adres in + de naam van de medicijnen, het gebruik en de hoeveelheid.
Wanneer de herhaalrecepten voor 12.00 uur worden aangevraagd liggen de medicijnen de volgende werkdag vanaf 11.00 uur bij uw apotheek klaar. Overigens kunt U deze receptenlijn 24 uur per dag en alle dagen van de week inspreken.
Als U wilt dat de medicijnen bezorgd worden moet u dit uitdrukkelijk aangeven.

* U kunt ook heel eenvoudig een herhaalrecept aanvragen via het formulier.

Vul in het mailbericht in:

  • uw naam en uw geboortedatum
  • de naam van de medicijnen, het gebruik en de hoeveelheid

Wanneer de herhaalrecepten voor 12.00 uur worden aangevraagd liggen de medicijnen de volgende werkdag vanaf 11.00 uur bij uw apotheek klaar.
U kunt uiteraard ook buiten kantooruren mailen.
Als u wilt dat de medicijnen bezorgd worden, moet u dit uitdrukkelijk aangeven.

* U kunt ook de etiketjes,lege potjes of doosjes (voorzien van uw naam) in de rode bak links voor de privacy sluis deponeren.

* NIEUWE RECEPTEN kunt U telefonisch aanvragen tussen 8.00-10.30 uur. Uw medicijnen staan dan dezelfde middag na 15.00 uur klaar bij Uw apotheek.

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

In onze regulier werkende huisartsenpraktijk proberen we voor onderzoeks- en behandelmethoden zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwing te vinden. Om teleurstellingen te voorkomen is het voor u daarbij goed om te weten dat niet verwezen wordt naar alternatief werkende therapeuten, noch meewerken aan door hun gewenste diagnostische onderzoekingen, noch hun recepten ondertekend of herhaald worden. We vinden nadrukkelijk wel dat patienten een eigen verantwoordelijkheid hebben en de vrijheid hebben te kiezen voor een alternatieve geneeswijze. We respecteren deze keuze. Sommige zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van bijvoorbeeld homeopatische middelen. Deze verzekeraars onderschrijven het standpunt dat het voorschrijven van die middelen niet moet worden opgedragen aan artsen die geen kennis hebben en ervaring op dat gebied hebben, of die geen middelen willen voorschrijven waarvan zij de werkzaamheid niet bewezen achten. Zorgverzekeraars die homeopatische middelen vergoeden, kunnen u informeren over de vraag hoe een recept voor die middelen verkregen kan worden. We hopen u hiermee een duidelijke uitleg te hebben gegeven over ons standpunt ten aanzien van alternatieve geneeswijzen en de verstrekking en het voorschrijven van homeopatische middelen.

 

Bevolkingsonderzoek

regelmatig krijgen vrouwen in de leeftijd van 30 t/m 60 de mogelijkheid om zich te laten testen op baarmoederhalskanker.

U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Het onderzoek wordt in principe door de praktijkassistente gedaan. 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Uw medisch dossier

1. Inzage in uw dossier U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

            Na overlijden       

            Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.               

            Afspraak maken voor inzage in dossier       

            Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.               

2. Kopie medisch dossier Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.               

            Kosten        

            Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee; tot 100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.               

            Legitimatie       

            Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

3. Overdracht van uw dossier Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).
Bij het uitschrijven bij uw huisarts wordt uw dossier naar uw nieuwe huisarts per aangetekende post opgestuurd. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.               

            Meer informatie?       

            Meer informatie kunt u vinden: 1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF 2. Brochure 'Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts'

Contact

Spoednummer 0318-452931
 

J.A. de Roo, K. Vermeulen en S. Wierckx-Mentink

Willem de Zwijgerlaan 3A
6713 NS Ede GLD
Telefoon:
0318-452830
Receptenlijn:
0318-452835
Routebeschrijving >